توانائیها

شرکت کیمیاگستر قومس با توانایی بالا برای انجام واکنش های شیمیایی مختلف و همچنین آنالیزهای متعدد, ظرفیت بالایی به منظور سنتز و شناسایی مواد شیمیایی متفاوت را دارد.

 

 

ظرفیت های شرکت کیمیاگستر قومس

واکنش ها تجهیزات آزمایشگاهی
واکنش آسیلاسیون ترازو با دقت 0.00 و 0.000
واکنش هیدرولیز همزن همراه با صفحه حرارتی
واکنش هالوژناسیون کوره با حرارت 1100 درجه سانتی گراد
واکنش دی آزوتیزاسیون سانتریفوژ
واکنش آلکیلاسیون دسیکاتور
واکنش اکسیداسیون طیف سنج مرئی – فرابنفش
واکنش احیا با کاتالیست هتروژن آون خشک کننده
واکنش هینزبرگ ژرمیناتور
واکنش گرینیارد دستگاه لوپ

واکنش اشوایلر کلارک

ویسکومتر مکانیکی
عملیات آزمایشگاهی منتل حرارتی
کریستالیزاسیون پمپ خلا
تقطیر PH متر
تقطیر جز به جز حمام آب گرم
تقطیر در خلا کروماتوگرافی صفحه ای
تقطیر آزئوتروپی همزن مکانیکی
خشک کردن در جو دستگاه الک لرزشی
خشک کردن در خلا دستگاه خردکن
دین استارک یخچال
فیلتراسیون مجموعه کامل لوازم شیشه ای
  رآکتور مجهز به فشار بالا
تجهیزات صنعتی اصلی تجهیزات نیمه صنعتی (پایلوت)
PE and three Jaket S. S Reactors: 4 number (Bilayer Glass Reactor (50 L
PE Mixer : 4 number Glass Balloon Reactor 
Boiler High-Low Temperature Circulating Device
Cooling Tower Circulating Water Vacuum Pump
S. S. Try Atmospheric Dryer Rotary Evaporator
Blender Continues Glass Fractional Distillation
S. S. Butterfly Grinder Continues Glass Vacuum Distillation
R. O. Water Purified Equipment Continues Glass Azeotropic Distillation
Vacuum System Continues Glass Simple Distillation
S. S. Filtering System High Speed Hammer Hill
 Air Handling Unit  Medium Oven